آدرس دامنه

puzzley.ir

شاخه

کسب و کار

نام شرکت

همراه داده نوژان

تاریخ آخرین به روزرسانی

شنبه 5 آذر 1401

تلفن شرکت

09379248880

آدرس

افتخارات اثر

1395 - برنده به انتخاب داوران در سرویس های سایت ساز و اپلیکیشن ساز

1396 - کاندید در سرویس های سایت ساز و اپلیکیشن ساز

1397 - کاندید در سرویس های سایت ساز و اپلیکیشن ساز

1398 - کاندید در سرویس های سایت ساز و اپلیکیشن ساز

1399 - کاندید در سرویس های سایت ساز و اپلیکیشن ساز

1400 - کاندید در سرویس های سایت ساز و اپلیکیشن ساز